Persondatapolitik

Et af Homeshop.dk’s overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger. Homeshop.dk ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Homeshop.dk håndterer dine personoplysninger.
 

1. Dataansvarlig

Homeshop.dk er dataansvarlig.

Homeshop.dk’s kontaktoplysninger er:
Homeshop.dk
Vinkelvej 1
8620 Kjellerup
Att.: Thomas Sørensen

Homeshop.dk udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Homeshop.dk er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Homeshop.dk sælger fysiske produkter.

Når du, ved bestilling af én eller flere produkter og ved køb afgiver dine personoplysninger til Homeshop.dk, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Homeshop.dk.
 

2. Hvordan indsamler Homeshop.dk personoplysninger?

Homeshop.dk indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe et eller flere af Homeshop.dks fysiske produkter.
 • Homeshop.dks serviceydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.
 • Via browser cookies og web beacons.
 • Når du abonnerer på Homeshop.dks nyhedsbreve.
 • Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

3. Hvilke informationer indsamler Homeshop.dk?

Homeshop.dk indsamler blandt andet følgende personoplysninger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, samt almene personoplysninger.
 • Kreditkortoplysninger.
 • Købshistorik
 • Feedback via fysiske som onlinebaseret konkurrencer
 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.
 • Browserinformationer.
 • Oplysninger om din virksomhed og relevante kontaktpersoner.

Udover at modtage oplysninger fra dig selv, vil Homeshop.dk i nogle tilfælde supplere vores informationer med oplysninger, som vi har modtaget af tredjepart, f.eks. en samarbejdspartner.

I disse tilfælde er det pålagt tredjeparten at informere de involverede kunder om Homeshop.dks vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik. Ligeledes er det pålagt tredjeparten at sørge for den nødvendige indhentning af samtykker til registrering og behandling af eventuelle følsomme oplysninger.
 

4. Online køb med kreditkort 

Homeshop.dk anvender Bambora (Bambora.com), i forbindelse med dine køb af varer og betaling med kreditkort. Såvel Bambora som Homeshop.dk. er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalings System (www.pbs.dk). Homeshop.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Ved bestillinger gemmer Homeshop.dk de oplysninger, som du har oplyst, i indtil 5 måneder, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen. 
 

5. Hvad er formålet med indsamlingen?

Homeshop.dk indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende ydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Homeshop.dks formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine køb af Homeshop.dks produkter.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit køb.
 • Forbedring og udvikling af Homeshop.dks serviceydelser.
 • Tilpasning af Homeshop.dks kommunikation og markedsføring til dig.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Homeshop.dk.
 • Opfyldelse af lovkrav.
   

6. Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Homeshop.dk baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Homeshop.dk kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med online køb.

Ligeledes kan Homeshop.dk behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Behandlingen kan også finde sted for at Homeshop.dk kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Homeshop.dk forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Homeshop.dks serviceydelser.

7. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Homeshop.dk behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Homeshop.dk har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Homeshop.dk har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Homeshop.dk alle oplysninger, som Homeshop.dk ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Homeshop.dk efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Homeshop.dk enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt dit eventuelle ordrenummer.

Du kan også kontakte Homeshop.dk, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Homeshop.dk
Vinkvelvej 1
8620 Kjellerup
Att.: Thomas Sørensen

Homeshop.dk vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din e-mail.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Homeshop.dk, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Homeshop.dk kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).
 

8. Hvis du ansøger om en stilling hos Homeshop.dk

Når du søger en stilling hos Homeshop.dk behandles de oplysninger, som du har givet Homeshop.dk i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Homeshop.dk bruger oplysningerne til at vurdere, om Homeshop.dk ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt på Homeshop.dks sikre server med begrænset adgang.

Homeshop.dk har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i Homeshop.dk gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Homeshop.dks persondatapolitik for medarbejdere, som du finder på Homeshop.dks sikre server.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Homeshop.dk indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen.

Homeshop.dk kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Homeshop.dk beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Homeshop.dk behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Homeshop.dk sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Homeshop.dks HR afdeling via e-mail: HR@Homeshop.dk.dk eller via telefon 87 70 25 25

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. 
 

9. Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Homeshop.dk beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Homeshop.dk har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Homeshop.dk kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab tager Homeshop.dk løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Homeshop.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Homeshop.dks sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Homeshop.dks interne systemer benytter Homeshop.dk sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS, eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb videregives de nævnte oplysninger også til lagerhotel, som vil forestå leverancen.

3.2    Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring

Homeshop.dk har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Homeshop.dk kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Homeshop.dk sletter dine personoplysninger, når Homeshop.dk efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

10. Cookies

Homeshop.dk anvender cookies til Homeshop.dks digitale ydelser. Yderligere oplysning om vores cookiepolitik finder du her: https://www.homeshop.dk/content/handelsbetingelser.html

11. Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Homeshop.dks behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Homeshop.dk
Vinkelvej 1
8620 Kjellerup
Att. Thomas Sørensen

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Homeshop.dks hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

Maj, 2018.