KundeKort - ViaBill (Forhøjelse)

Standardomkostningsinformation:
Udnyttelsesgrad
100%
50%
25%
Kreditramme
20.000
20.000
20.000
Kreditbeløb
20.000
10.000
5.000
Løbetid
12 mdr.
12 mdr.
12 mdr.
Månedsgebyr
25 kr.
25 kr.
25 kr.
Oprettelsesgebyr
0 kr.
0 kr.
0 kr.
Årlig variabel debitorrente
23,14%
23,14%
23,14%
ÅOP
24,99%
26,84%
30,63%
Samlede kreditomkostninger.
4.500 kr.
2.400 kr.
1.350 kr.
Samlede beløb der betales.
24.500 kr.
12.400 kr.
6.350 kr.
Afdragsform
Stående kredit
Sikkerhed
Ingen
Der forudsættes betaling via BS. Der er fortrydelsesret i henhold til MFL § 12a.


Fast månedlig ydelse
Eksempler på månedlige ydelser (inkl. omkostninger)

Kreditramme
ydelse pr. måned
ved 100%
ydelse pr. måned
ved 50%
ydelse pr. måned
ved 25%
20.000 kr.
600 kr.
300 kr.
150 kr.

Minimumsydelse kr. 99,-

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. januar 2016.

  • Oprettelsesgebyr 0 kr.
  • Renten 1,75% pr. mdr. svarende til en variabel årlig debitorrente på 23,14%
  • Månedlig ydelse er 3% af kontoens saldo, dog min kr. 99,-
  • Månedsgebyr på 25 kr. (kun når der er betaling på kontoen)
  • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsendegirokort opkræves et gebyr på 25 kr.pr. stk.
  • Gebyr for aftaleændring 100 kr. Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
  • Gebyr for udfærdigelse af nyt kort og PIN-kode 100 kr.
  • Bevilling af kreditramme kræver positiv kreditvurdering.
Overholder kontohaver ikke aftalen, kan SPARXPRES forlange betaling for eventuelle ekstraomkostninger i forbindelse med administration af kontoen – herunder eventuelle inkassoomkostninger. Morarenter og gebyrer hæves på kreditten og tillægges dermed kontoens restgæld. Morarenten pr. mdr. er 0,42% svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%.
Oplysninger om renteberegning, rentesatser og gebyrer fås ved henvendelse til SPARXPRES.
De anførte gebyrer kan til enhver tid ændres af SPARXPRES.


Diverse øvrige oplysninger

Tilsynsmyndighed
SPARXPRES er del af Spar Nord Bank A/S og under tilsyn af Finanstilsynet,
Århusgade 110, 2100 København Ø, Tlf. 3355 8282, www.finanstilsynet.dk

Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditten stilles til disposition. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f. eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.
Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.
Du skal endvidere tilbagebetale kapitalen sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES enten i henhold til aftalevilkårene for det enkelte produkt eller i overensstemmelse med forretningsbetingelserne. Du finder forretningsbetingelserne på www.sparxpres.dk/forretningsbetingelser.

Klageadgang:
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.
Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord BankA/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke har ført til en løsning af klagen, kan du indbringe klagen online eller skriftligt for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, tlf. 3543 6333 og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 4171 5000.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal Sparxpres e-mailadresse sparxpres@sparnord.dk angives.

LOVVALG
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.

YDERLIGERE INFORMATION
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte tlf. 9616 1300 eller på mail sparxpres@sparnord.dk.


Forretningsbetingelser:

Se betingelserne for anvendelse af PrivatKundeKort - Klik her
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter -
Klik her

Save

Save