Installation af Robot

Installation af Robot

DKK 2.500,00

Mere information

Installationsservice af Robotplæneklippere

Før vi ankommer, skal haven være forberedt til installation. Se hvad dine egne forberedelser er længere ned på siden.
Sådan forløber en installation trin for trin:

Vi gennemgår haven med dig.
Det er derfor vigtigt at du eller en af dig udpeget repræsentant, er tilstede.
Når montøren ankommer, gennemgår han/hun haven med dig. Vi kalder dette forventnings afstemning.
Først aftaler I hvor ladestationen skal placeres. Her efter gennemgåes resten af haven. Er der områder robotten fx. kan have svært ved at nå eller andre udfordringer, aftales det med dig, hvorledes det skal løses. Der kan også være fliser eller lign. robboten skal over.
Kablet trækkes.
Montøren fræser afgrænsnings kablet ned langs kanten af din have. Dette kabel har til formål at fortælle robotten hvor den må køre til, før den skal vende.
Enkelte steder kan det være nødvendigt at kablet fastmonteres oven på jorden med pløkker. De indgår omkransning af 4 forhindringer på plænen, i standard installationen. Har du flere end 4, beregnes en lille merpris, se i prislisten længere nede på siden. Det er ikke alle forhindringer, det er nødvendigt at omkranse med kabel. Nogle forhindringer kan robotten blot køre ind i, hvorefter den vil vende. Dette orienters du om under punkt 1.

Tilslutning og test.
TIl sidst bliver ladestation og afgrænsningskabel koblet sammen og installatøren tester robotten kan køre inden for området. Nogle modeller skal have sat startpunkter, dette er montøren også behjælpelig med.
Konfiguration.
Sammen aftaler du og montøren den optimale klippetid for robotten. Montøren indstiller din robot til disse tider.

Nu er robotten klar til drift i din have.
Rådgivning om brug og vedligehold.
Montøren giver dig en kort instruktion i de mest basale funktioner. Ligeledes for du instruktion i hvordan du vedligeholder din robot, så du kan få mest muligt ud af den.

APP styring.
Hvis din robot har mulighed for tilslutning til en APP kan vi være behjælpelig med dette. Det kræver du allerede har installeret APP’en på din telefon samt dit wifi password er tilgængeligt.
Dette er en ekstra service og koster lidt ekstra, se prislisten neders på siden.

For de fleste haver er en standardinstallation til 2.499,- kr. inkl. moms dækkende.

Installationen indeholder:

Udlægning i en sammenhængene plæne op til 1000 kvadratmeter plæne, af det afgrænsningskabel der følger med din maskine. De fleste maskiner har ca. 100 meter kabel med.
Omkransning af fire forhindringer (fx træer, buske, trampolin, fritliggende bede, søer eller lignende)
En forhindring er som ovenstående, der er placeret ude på plænen.
Opsætning af én ladestation
Kort introduktion til robotplæneklipperens funktioner opbygning og vedligeholdelse.
Den første programering af robotten (hvornår og hvor ofte den skal slå).
Denne opsætning sker i samarbejde med dig. Vores montør rådgiver efter skøn.
Hvis din have har mange blomsterbede, træer eller lignende, tager vi højde for det og inden vi starter får du et prisoverslag på eventuelle yderligere behov såsom:

Udlægning af ekstra afgrænsningskabel ved ekstraordinært komplekse haveområder
Omkransning af ekstra forhindringer
Udlægning af afgrænsningskabel under/henover fliser
Installation af ekstra ladestationer
Træk af afgrænsningskabel til fx. forhave

Priser for ovenstående og andre ekstraomkostninger:

Udlægning af kantkabel på plæneareal større end 1000 kvadratmeter afregnes med kr. 100,- per påbegyndte ekstra 100 kvadratmeter + pris på kabel.

Omkransning af ekstra forhindringer. Pris kr. 125,- per stk.
Ekstra tråd 5,00 kr. pr. meter.
Samling og montage af garage til robotplæneklipper kr. 250,- (hvis garagen er samlet, monterer vi den gratis)
Opsætning og tilsltning af app kr. 250,-. Wifi password skal være tilgængeligt og app downloadet til telefon.
Træk af tråd over eller under fliser, afregnes med ekstra forbrugt tid. Ligeledes træk til fx forhave.
Prisen for dette er kr. 125,- pr. påbegyndt kvarter.
Bemærk venligst, vores montører løfter ikke fliser, og lægger den ikke på plads, men vejleder gerne hvilke fliser der skal optages etc.
Efterfølgende service besøg afregnes med kr. 500,- for første påbegyndte time. Herefter kr. 250,- pr. påbegyndte 30 minutter.

Dine egne forberedelser:

Du skal forberede din have til robotplæneklipperen således at:

Græsset skal være nyslået. Højst 4 centimeter i længde.
Plænen skal være fri for sten, vandslanger, havemøbler, legetøj, grene o.l. på græsset.
Trampoliners vandrette del af benene skal enten være gravet ned i plænen, eller afskærmet så robotten ikke sidder fast i dem.
Overhængene buske skal være beskåret eller fjernet, langs kanten af plænen, så plænens kant er tydelig at se.
Eventuelle huller, kanter til fritstående træer og lignende i græsset er fyldt op med jord eller grus. Brug ikke sand!
Der forefindes adgang til lysnettet, 230V, maksimalt 10 meter fra det sted hvor ladestationen ønskes placeret samt at der forefindes et tørt sted for opbevaring af transformatoren.
Bemærk, enkelte robotter har kortere ledning for tilkobling af lysnet, end de nævnte 10 meter. I så fald skal der være kortere til lysnet kontakt, eller evt en forlængerledning.
Såfremt din robot kan benytte en app via Wifi skal koden til denne Wififorbindelse være tilgængelig og app’en skal være downloadet på din telefon.
Vi anbefaler at du er hjemme under monteringen.

Forbehold:

Robotmanden ApS er ikke ansvarlig for skader på planter, belægningssten eller andet som efter dine ønsker optages, flyttes eller beskæres.
Montøren hjælper gerne med optagelse af fliser etc, men lægger dem ikke igen, da vores montører ikke er uddannet heri.

Montøren kan afvise at gennemføre installationen såfremt forhold i haven, efter montørens vurdering, gør at man ikke kan opnå en tilfredsstillende installation og drift, herunder at haven ikke er forberedt til installation jf. nedenfor. Såfremt installationen ikke kan gennemføres på grund af, at du ikke har forberedt haven jf. ovenstående, påberåber Robotmanden ApS sig retten til at fakturere dig med i alt kr. 500,- inkl. moms. for forgæves fremmøde, eller fakturere timepris pr. påbegyndt time på kr. 500,- inkl. moms for klargøring.

En robotklipper vil efterlade et mindre uklippet område udenfor det afgrænsede arbejdsområde samt op ad træer og faste forhindringer. Dette område skal klippes med en græstrimmer efter behov. Ønsker du at undgå dette, skal græsplænen inden installation forberedes ved at lægge belægningssten i plan med græsplænens kant i en bredde på mindst 20 cm.

Opsætning af klippetider er vejledende. Installation inkluderer ikke genbesøg til alm. drift, fx ændre klippetider, eller genopsætning af robot efter evt. nulstilling. Vi henviser til producentens hjemmeside og manualer.

Robotmanden ApS er ikke ansvarlig for kompatibilitet mellem fx app og telefon.